Voor werkgevers

Re-integratie Spoor 2

wanneer plaatsvervangend passend werk gevonden moet worden

Het doel van het traject spoor 2 is: de zieke medewerker duurzaam aan het werk helpen en voorkomen dat de werknemer in de WIA terecht komt ( Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen). Re-integratie spoor 2 is een specialisme. De aanpak is persoonlijk, intensief en resultaatgericht. Een traject dient nauwgezet te voldoen aan de regels die de wet Poortwachter hiervoor stelt. Alleen zo kan worden voorkomen dat u als werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt. Als partner van id Plein maak ik bij de begeleiding gebruik van de beste bewezen (evidence based) en beproefde methoden. Denkend in mogelijkheden en oplossingen en met oog voor het menselijk aspect.  

Een ervaringsgericht re-integratietraject: DOEN wat WERKT

De aanpak biedt sneller resultaat dan reguliere trajecten. Vanaf dag 1 gaan kandidaten meteen van start met netwerken, benaderen van (nieuwe) netwerkcontacten, in kaart brengen van mogelijke bedrijven en functies en verrichten van daadwerkelijke sollicitaties. Doordat de kandidaat ervaringsgericht in de praktijk stapt, worden belangrijke belemmeringen direct duidelijk, zodat hier  gericht aandacht aan kan worden gegeven.

De ervaring leert dat deze manier van werken sneller zicht biedt op perspectief. De kandidaat is  emotioneel eerder in staat de stap naar buiten te maken en een baan te accepteren. De eerste 6 weken is er wekelijks contact, daarna in de frequentie van 1 keer in de 2, maximaal 3 weken. Tussendoor is er telefonisch en/of e-mailcontact met de zieke medewerker.

Niet onbelangrijk: u behoudt als werkgever de regie; u blijft op de hoogte van de gemaakte afspraken, de re-integratieinspanningen van uw medewerker en van de voortgang in het traject.

Outplacement

wanneer vertrek wenselijk of noodzakelijk is

Outplacement is van toepassing als uw werknemer zou moeten afvloeien. Vaak is de reden hiervoor een reorganisatie, een arbeidsconflict of disfunctioneren. Een outplacementtraject wordt meestal na einde van het dienstverband ingezet. Het doel van een outplacementtraject is om een nieuwe baan te vinden voor de medewerker. Naast aandacht voor verwerking van het verlies van de baan en de gevolgen hiervan, zal de aanpak zoveel mogelijk gericht zijn op ervaringsleren.

Motivatie en veranderingsbereidheid

Ongeacht de reden of oorzaak van het inzetten van spoor 2 of outplacement, is een noodzakelijke verandering van werkkring meestal niet makkelijk. Mijn specialisme is de medewerker te ondersteunen bij het verwerken en accepteren van de emoties die deze verandering met zich mee brengt en het hervinden van de motivatie om actief ‘werk te maken van werk’.

Traject

  •  Maatwerk, een persoonlijke benadering, deskundige aanpak.
  • Vooraf een vrijblijvend orienterend kennismakingsgesprek.
  • Een uitgebreid intakegesprek inclusief verslaglegging.
  • Frequent life contact met de medewerker.
  • Geen verloren tijd. De medewerker gaat actief aan de slag met werk maken van werk.
  • Frequente rapportages en verslaglegging. U wordt actueel op de hoogte gehouden.
  • Ondersteuning tijdens de WIA aanvraag.

id Plein biedt toegevoegde waarde

Ik ben partner bij id Plein, een landelijk opererende netwerkorganisatie van zelfstandige loopbaancoaches. Wij voeren individueel trajecten uit in outplacement, re-integratie spoor 2 en spoor 3 voor bedrijven, voor het UWV en voor het participatiefonds. Door onze gezamenlijke netwerken met elkaar te verbinden, hebben we ingangen bij diverse bedrijfstakken en bedrijven. Via dit netwerk zijn baaningangen te creëren.  Daarnaast hebben we experteams die actief zijn op het gebied van Burn-out & Stress, Chronisch Ziek & Werk, Jobcoaching en Psychische belemmeringen.

Toe aan het maken van nieuwe keuzes, of heb je vragen?

Wil je met mij werken of ben je nieuwsgierig? Vraag een vrijblijvend en gratis intakegesprek aan of neem contact op. Je kunt dat doen door hier je gegevens in te vullen of mij direct te bellen.