In een wereld die almaar vooruit gaat vind je plots een eindhalte

Stress en burn-out herstelcoaching

In dit traject ga ik samen met je op pad vanaf het punt waar jij op dat moment staat. Op een deskundige manier kan ik je helpen bij stress en burn-out. De herstelaanpak  is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en leidt tot zeer goede resultaten (Chronische Stress Reversal-methode).  Als coach én als sparringpartner begeleid ik je en sta ik naast je tijdens dit intensieve traject.  Dat betekent dat ik ook tussen de sessies door, voor vragen, altijd bereikbaar voor je ben.

Bij een burn-out is er sprake van een verstoorde balans van essentiele lichaamsprocessen. Deze processen dienen dan in het normale evenwicht terug te worden gebracht. 

Dat vraagt dan om een stap-voor-stap aanpak gericht op fysiek herstel, cognitief herstel en gedrags- matig herstel (je leert om te gaan met dat wat je stress oplevert). 

De begeleiding vindt plaats tot en met de re-integratie in werk. Het is belangrijk dat alles wat je geleerd hebt dat je dat ook in je werk kunt toepassen. 

Het resultaat: je hebt weer  de regie terug over jouw leven, je hebt meer energie, meer plezier en je bent een prettiger mens voor jezelf en je omgeving geworden.

Maar vooraf eerst iets over stress. Wat hebben we er aan?

Zonder stress en ons stresssysteem kunnen we niet leven.  Stress maakt ons scherp, alert, geconcentreerd en efficient.  Dankzij stress kunnen we ons razendsnel aan situaties aanpassen. Gezonde stress helpt ons om goed te presteren. Net zoals ons hart altijd slaat, is het stressmechanisme altijd actief. 

Stress beschermt ons niet alleen tegen gevaar maar wordt ook ingezet om aan fysieke en emotionele levensbehoeftes te voldoen.

Stress zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de hypofyse oxitocine aanmaakt. Dat hormoon zorgt voor empathie, het versterkt relaties, het zet je aan te vertellen hoe je je voelt, contact te zoeken met anderen. Het remt ontstekingen, het helpt je bloedvaten ontspannen te blijven tijdens stress en het beschermt je cardiovasculaire systeem tegen negatieve gezondheidsproblemen door stress.

Dit zijn aspecten die je zelden hoort,  maar wel van invloed zijn op de beeldvorming én het omgaan met stress.

Activiteitsysteem

We hebben dus stress nodig om te kunnen leven. In plaats van stresssysteem zouden we daarom misschien beter kunnen spreken van activiteitsysteem. En in plaats van te zeggen dat we gestresst zijn, zouden we dus kunnen zeggen dat we ons onprettig geactiveerd voelen.

Langdurige stress is (wel) ongezond

Ons stresssysteem werkt altijd. Voor een gezonde balans is na geleverde inspanning echter evenveel herstel nodig. We laden iedere dag onze smartphone op, maar onszelf opladen vergeten we soms.  Wanneer de balans, het evenwicht, er niet is, ontstaat een negatieve lading aan stress. Dan wordt er een hersteltekort opgebouwd en loopt de energiebatterij  langzaam leeg. Dit kan leiden tot een  ‘herstelschuld’.

Als er onvoldoende herstel volgt na inspanning en je luistert niet naar wat je lijf je aangeeft (toenemende vermoeidheid, hoofdpijn, e.d) , vind er een compensatoire stressreactie plaats.  Je bent moe maar toch lukt het je om door te gaan.  Het lichaam mobiliseert in zo’n geval extra energie waardoor het lijkt dat het toch nog lukt, maar op fysiek niveau vind er roofbouw plaats. Als dit regelmatig gebeurt en over langere tijd, dan ontstaat er een chronisch tekort aan energie. Het herstelvermogen neemt af en het lichaam komt niet meer vanzelf in balans.  Er ontstaan langzamerhand klachten en fysieke en mentale ontregelingen.

Fysieke ontregelingen kunnen zijn: extreme vermoeidheid, uitputting, slaapproblemen, hoofdpijn, maagpijn, darmklachten, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen, hoge bloeddruk, pijn op de borst, depressie en zelfs auto-immuunsysteemveranderingen.

Mentale ontregelingen kunnen zijn: piekeren, moeilijk kunnen ontspannen, prikkelbaarheid, somberheid, huilbuien, laag zelfbeeld, niet meer kunnen genieten, passief zijn, concentratie- en geheugenklachten, emotionele uitputting, gevoelens van incompetentie en falen.

Als je niet meer goed functioneert ben je ‘overspannen’.  Je hebt dan even rust en herstel(tijd) nodig voordat je een en ander weer kan oppakken.

Sommige mensen gaan langer door. Tot opeens dan de man met de hamer toeslaat. Dan kún je niet meer. Dat heet burn-out, opgebrand.

Herstellen uit de burn-out, stap voor stap

Allereerst wordt gekeken in welke fase jij je bevindt. Vermoeidheid, stressklachten, overspanning en burn-out zijn verschillend te onderscheiden fasen. De verschillende fasen vragen zowel in tijd als  in de aanpak dan ook om iets anders.

Niet iedereen is even ver als het gaat over de mate van uitputting en de mate waarin iemand fysiek en mentaal ontregeld is. Bij een burn-out is er sprake van een verstoorde balans in essentiele lichaamsprocessen. Deze ontregelde processen moeten terug gebracht worden naar hun normale biologische evenwicht. Dat vraagt om een stap-voor-stap aanpak gericht op fysiek, cognitief en gedragsmatig herstel.

Na je burn-out. Bewuster leven met meer ruimte en energie

Na dit traject heb je deze periode niet alleen gebruikt om te herstellen maar ook om jezelf beter te leren kennen. Je kunt je grenzen beter bewaken en jezelf beter managen. Je hebt geleerd hoe je van een 
tobdag naar een topdag kunt komen en hoe je rust en ruimte kunt creeren voor jezelf. 

Je hebt geleerd hoe je kunt ONT-MOETEN, zodat je minder MOET en meer MAG van jezelf.

Je hebt een les geleerd over leven en werken in balans

Mijn aanbod en ervaring

Naast kennis van organisaties, duurzame inzetbaarheid en het verband tussen werk en stress en burn-out, ben ik als CSR opgeleide stresscoach volledig toegerust om je uit je burn-out te begeleiden.

Naast deze methode zijn er nog andere interventies in te zetten. Zit je teveel in je hoofd, dan is het goed om uit dat hoofd meer naar je lijf en gevoel te gaan. Dat kan middels bewegen, middels ontspanningsoefeningen en mindfullness oefeningen.

Bij specifieke vragen kan een op eigen kracht herstelondersteunende methode zoals Yucel ingezet worden of oplossingsgerichte gesprekken.

Integral Eye Movement Therapie (IEMT) is een methode waarin de lading van nare chronische emoties kan worden weggenomen; bij gebruik leg ik het je uit tijdens onze coachingsgesprekken.

Zowel jij als je werkgever hebben er baat bij als de burn-out kan worden voorkomen. Zie daarvoor ook vergoedingsmogelijkheden bij Tarieven.

Tussen de geplande sessies door kun je me ook altijd bellen, voor advies, overleg of informatie.

De meeste mensen die tijdig de stap zetten om een volgende (!) burn-out te voorkomen, komen er daadwerkelijk niet in terecht!