Laat achter wat oud is, creëer ruimte en voel vooruitgang

Re-integratie Spoor 2 & 3

In je tweede ziektejaar is Re-integratie spoor 2 aan de orde als duurzame terugkeer in eigen werk niet 100% zeker is en er binnen de organisatie geen andere, passende functie voorhanden is. In zo’n situatie verplicht de Wet Verbetering Poortwachter de werkgever een Re-integratie spoor 2 traject op te starten. Dit vraagt om een specifieke deskundigheid en kan een eventuele loonsanctie van de werkgever voorkomen.

Hoe krijg jij weer zin om te beginnen?

Re-integratie naar een andere baan binnen een ander bedrijf gaat je emotioneel niet in de koude kleren zitten. De ervaring is dat veel mensen nog hoop hebben op terugkeer binnen het eigen bedrijf. Maar in veel gevallen is dat werk er binnen de eigen organisatie niet meer. De ervaring leert dan dat die hoop er vaak voor zorgt dat er te laat echte aandacht en energie wordt gegeven aan de mogelijkheden om ergens anders aan het werk te kunnen gaan. Werk dat leuk is en dat met de beperkingen die er zijn, goed volgehouden kan worden.

We gaan allereerst samen bekijken waar jij op dit moment behoefte aan hebt. Ik sluit aan op het punt waar jij nu staat. Wat heb jij nodig om in beweging te komen? We inventariseren jouw wensen, talenten, capaciteiten en de beperkingen die je vanuit je gezondheidsklachten hebt.

Wat heb jij de arbeidsmarkt te bieden en welke banen passen daarbij? Zo ontdekken we met elkaar de opties die écht haalbaar zijn en waarin jij tot je recht komt als persoon.

Stap voor stap, richting passend werk

We gaan heel praktisch aan de slag. Door opdrachten, sollicitaties, netwerkgesprekken en mogelijke ook verkennende stages, ervaar je welk werk voor jou passend kan zijn. Ik bied ondersteuning bij hoe je je presenteert bij nieuwe werkgevers. Ik sta naast je als coach, adviseur en vertrouwenspersoon. Als partner van een landelijke netwerk van loopbaancoaches, het idPlein, kan ik gebruik maken van dit netwerk om baaningangen te creëren. Ik help je met het zoeken naar functies, met het schrijven van brieven, met je presentatie en met je verhaal.