Klachtenregeling ONTMOETJEKEUZE loopbaancoaching

De interne klachtenprocedure is als volgt:

  1. Een client die een klacht heeft over de kwaliteit van de begeleiding neemt zo snel mogelijk contact op met Coos Bahlmann van Ontmoetjekeuze. In ieder geval binnen twee weken na afronding van het traject of de coachbijeenkomst. De klacht wordt schriftelijk onderbouwd.
  2. Coos Bahlmann neemt zo spoedig mogelijk contact op met de klager. In onderling overleg wordt gekeken naar de aard van de klacht en mogelijke oplossingen.
  3. Leidt dit overleg niet tot een bevredigende oplossing dan kan de deelnemer of Ontmoetjekeuze de klachtencommissie van Noloc inschakelen. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend. Ontmoetjekeuze aangesloten bij Noloc kan bij klachten gebruik maken van de Klachtencommissie van Noloc. (zie algemene voorwaarden artikel 14)

Coos Bahlmann

E: ganaar@ontmoetjekeuze.nl

M: 06-20559030