Skip to content

KIESpijn

Hoe maken wij keuzes?

Iedere dag maak je honderden keuzes: wat doe ik op mijn brood, wat trek ik aan, de route naar je werk, het tv programma waar je naar kijkt, het gesprek dat je aangaat. Voorafgaand aan alles wat we doen maken we keuzes.  Je kiest, zonder dat het door hebt, op je gevoel, intuïtief, of met je hoofd. Dat doe je vaak ongemerkt.

Maar hoe werkt dat als we het gevoel hebben dat het écht ergens om gaat? Je gaat dan vrijwel zeker in je hoofd zitten. Je gaat rationaliseren, argumenten zoeken, feiten verzamelen. We gaan dan  voorbij aan onze intuitie en aan ons gevoel. Het bestaansrecht daarvan lijkt te verdwijnen. Feiten geven zekerheid, toch….?

Wat is belangrijk bij het maken van een keuze?

Verstand, gevoel en intuitie zijn allen bakens en ingredienten om tot een keuze te komen. Maar wanneer gebruik je nu wat en wat zijn de verschillen?

Verstand: zoals gezegd zoeken we vaak naar feiten en argumenten om tot een keuze te komen. We wikken en wegen, zetten de voordelen af tegen de nadelen en proberen rationeel tot een keuze te komen. Dit is een manier om tot een besluit te komen. Je intuitie en je gevoel is buiten het keuzeproces gelaten. Als dat het geval is en het gaat over gevoelsmatig ingrijpende keuzes dan zijn mensen vaak aan het piekeren. Je komt er eigenlijk, ondanks dat je alles mooi op een rijtje hebt staan, niet uit.

Gevoel: gevoelens liggen heel dicht bij je. Gevoelens mag je zien als zijnde de lichten op het dashbord van je leven. Gaat er een lampje branden – net als in je auto- dan is het goed om daar gehoor aan te geven. Doorrijden zonder acht te slaan op die lampjes gaat meestal niet goed. Misschien moet je tanken, misschien moet je even iets na laten kijken, misschien moet je zelfs stoppen om te voorkomen dat je vastloopt. Gevoelens zijn spiegels voor ontwikkeling. Ze zeggen direct wat over jou en veel minder over de buitenwereld. Gevoelens mag je serieus nemen maar het meeste gevoel komt vanuit het verstand. Ons gevoel wordt vaak gevormd door onze ervaringen en overtuigingen die rationeel zijn. Dat gevoel is wat we dan emotie noemen.

Intuitie: Ik geef je de volgende vertalingen van intuitie:

  • Scherp en snel inzicht
  • ‘Weten’ dat verkregen wordt uit direct aanvoelen zonder rationele argumentatie
  • ‘Weten’ zonder te weten hoe je het weet

Intuitie is een zesde zintuig. Het is het onbewust oppakken van signalen uit de energie die om ons heen is.

Wanneer gebruik je nu wat?

Belangrijke of lastige keuzes vereisen het in balans samenkomen van ratio, het serieus nemen van je gevoel en een beetje intuitie. Ben je erg rationeel aangelegd en vindt je het moeilijk om wat er in jou leeft te voelen dan ontstaat er op termijn een scheiding tussen jou en de wereld. Je raakt verwijderd van jezelf. Dat maakt dat het lastig wordt om je plek te vinden in die wereld. Je bent druk, hebt alles doorgaans goed geregeld en uiterlijk lijkt het te lopen. Maar innerlijk loopt het vast. Die balans terugvinden is dan erg belangrijk.

Dat is waar ik mensen bij help. Ik help mensen keuzes te maken die passen bij wie ze zijn. Ik help die balans weer terug te vinden. Gevoelens geven per definitie een richting aan die bevrijdend is. Rare, vreemde of niet passende gevoelens bestaan daarbij niet. Dat zijn waardeoordelen die geen nut hebben en niet zinvol zijn bij het kijken naar jezelf. Als emoties bevrijd worden van overtuigingen die belemmerend zijn, van angsten of pijn, dan kom je bij een zuiver gevoel. De ervaring dat het klopt kan dan zowel een mentale als lichamelijke gewaarwording zijn.

Signalen die aangeven dat een gemaakte keuze goed is.

  1. het voelt ‘logisch’ en goed voor jezelf. Omdat we vaak rationeel beslissen en daarbij de belangen van de omgeving zwaarder laten meewegen dan onze eigen belang, wens of droom hoeft het daarbij niet ook per definitie comfortabel aan te voelen.
  2. het voelt ‘rustig’ aan. Je bent zeker en overtuigd.
  3. Je ervaart een gevoel van ruimte, opluchting of bevrijding.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin