Werkwijze ‘Een snelle weg terug naar je werk’

Wil je je werk zo snel als mogelijk is oppakken maar je weet niet hoe.

Het traject “Een snelle terugkeer naar werk” bestaat uit drie delen.  De eigen vraag van de medewerker/client zelf is daarbij richtinggevend en stuurt het proces.    

Vaststellen van/of helder krijgen van dat wat medewerker/cliënt  precies wil.

Het maken van een stap-voor-stap actieplan om het resultaat te bereiken.

Ondersteuning bij de uitvoering van het plan.

Een MMS coachingsessie is een gefocust, resultaat gericht energetisch proces.
De ervaring leert dat er 1 tot maximaal 5 gesprekken nodig zijn om terug te kunnen keren in werk. Het werkgevers tarief voor Een terugkeer coachingssessie is 175 EURO inclusief BTW. Particulieren betalen 100 EURO inclusief BTW.
Ik hecht grote waarde aan vertrouwelijkheid. Er vindt geen terugkoppeling plaats naar werkgevers over persoonlijke en inhoudelijke zaken, tenzij de coachee daarvoor toestemming geeft. Over het traject zelf, de doelstelling(en) en de uitkomsten wordt de werkgever uitgebreid geïnformeerd.  

Wat ik doe.

Ik help verwarrende gedachten en gevoelens die voor terugkeer bij de medewerker in de weg staan, helder te krijgen.

Ik help de medewerker de in hem/haar gelegen belemmeringen en obstakels op te ruimen of er anders mee om te gaan.

Ik help terugkeer naar werk voor de medewerker voelbaar en concreet bereikbaar te maken. 

Ik help de medewerker bij de realisatie van terugkeer.