Coachingsvoorwaarden en -overeenkomst

  1. De coachingrelatie: het doel van de coachingrelatie is je te ondersteunen in het maken van keuzes zodat je jouw droom of doel bereikt. Coaching is een niet-therapeutische interventie bedoeld voor cliënten die een of meerdere aspecten in het leven willen vergroten, ontwikkelen, uitbouwen of veranderen. Coaching is geen consulting: er wordt geen advies gegeven. Het uitgangspunt is dat alle antwoorden die jij nodig hebt om te doen wat je wilt, in jezelf te vinden zijn.
  2. Intakegesprek: het intake gesprek vindt plaats bij mij thuis tenzij anders afgesproken. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en is vrijblijvend en kosteloos.
  3. Het coachingsprocescoaching is een organisch proces op basis van gelijkwaardigheid waarbij ik je als coach ondersteun bij het maken van keuzes en het identificeren van opties om het gestelde coachingsdoel te bereiken. Als coach handel ik naar beste eer en geweten en houd ik mij aan de gedragscode voor coaches zoals opgesteld door de Internationale Coaching Federatie ICF (zie de gedragscode www.coachfederation.nl/de-basis-van-icf/gedragscode ). Ik houd mij strikt aan de taakomschrijving van een coach en de ethische code.
  4. Verantwoordelijkheden en Inspanningen coach: je ontvangt van mij als MMS gecertificeerd Coach deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling en het bereiken van je coachingsdoelen. Tussen de sessies geef ik opdrachten voor persoonlijke ontwikkeling om ervoor te zorgen dat het traject efficiënt verloopt en er voortgang wordt geboekt.
  5. Locatie en duur coachingsessie: gewone coachingsessies vinden in beginsel plaats in mijn praktijk, Breegraven 62, 7231 JG te Warnsveld (bij Zutphen) tenzij anders afgesproken. Coachingsessies kunnen ook per skype plaatsvinden. Sessies kunnen in goed overleg 24/7 plaatsvinden. De duur van een sessie is gemiddeld 1 uur en niet langer dan 1uur en 15 minuten. Eén sessie omvat een coachinggesprek en indien wenselijk een kort follow-up telefoon- of skype-gesprek tussen de sessies.
  6. Kosteneen coachingsessie kost 82,50 euro per sessie exclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten. Bij een langere duur van de sessie dan hierboven onder 7. worden meerkosten in rekening gebracht. Reiskosten worden in rekening gebracht voor 0,19 ct per km excl BTW met een minimum van 12,50 incl BTW. Hierover worden per sessie afspraken overgemaakt. Het zakelijke coachingtarief is 145 euro ex btw en geldt er een km-vergoeding van € 0,40 per km. Bij 5 of meer vooraf overeengekomen sessies is korting op het zakelijke tarief bespreekbaar. 
  7. Annulering: Bij annulering van een aantal vooraf overeengekomen sessies worden de kosten van éen enkelvoudige sessie met de normale prijs in rekening gebracht. Annulering van een sessie kan tot 48 uur kosteloos en zonder opgave van redenen plaatsvinden. Bij annulering binnen de 48 uur is 50% van het tarief verschuldigd. Bij annulering binnen 12 uur voor de coachingsessie is het gehele bedrag verschuldigd. De annulering dient telefonisch of schriftelijk te geschieden.
  8. Beëindiging van de coachingsrelatie: Na elke sessie wordt de voortgang van het coachingsproces geëvalueerd en besloten of er een vervolgsessie plaatsvindt. De cliënt kan het coachingsproces te allen tijde en zonder opgaaf van redenen beëindigen, met  inachtneming van de annuleringsregels voor reeds afgesproken sessies (zie 7).
  9. Betaling dient voorafgaand aan de sessie plaats te vinden. Dat kan per overschrijving of contant.
  10. Aansprakelijkheid: Als coach ben ik niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van beslissingen die cliënt neemt op basis van de coachingsessies. Als coach ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van ongevallen, zaakschade of anderszins ontstane schade. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van suggesties, aanwijzingen of aansporingen van de coach en de gevolgen daarvan.